Orsa Hedens Återvinningscentral

Hedens Återvinningscentral tar emot sorterat grovavfall, farligt avfall, elektronik, möbler, metallskrot, däck (både med och utan fälg) och stora förpackningar.

Tänk på att alltid säkra lasten med spännband, nät eller dyl innan du åker till återvinningscentralen.
Orienteringskarta med en översikt över avfallsbehållarnas placering.

Öppettider 2021 
OBS! Stängt röda dagar samt på jul-, nyårs-, trettondags-, påsk- och midsommarafton. Dessutom stänger man kl 16.00 dag före röd dag, samt dag före midsommar-, jul- och nyårsafton.

Öppettider 2021 (hela året i en kalender, lämpad för dubbelsidig utskrift)

Återvinning av gips
Gips, även med tapetrester eller målarfärg, kartongklädda eller glasfiberklädda kan återvinnas. Numera finns separata behållare för gipsåtervinning på Hedens ÅVC. Gips med kakel, kan tyvärr inte återvinnas och ska därför läggas i behållaren för deponi.

Återvinning av fett
Hushållens köksfett kan nu återvinnas. Större mängder kan lämnas i avsedd behållare på ÅVC. Mindre mängder kan slängas hemmavid, tex papper med stekfett i komposten alt. samla fett i t.ex. ett tomt mjölkpaket och släng i kärlet för brännbart.

Asbest
OBS! Endast mindre mängder tas emot på ÅVC (ej hela fasader eller tak) och det ska vara väl förpackat, dvs inplastat och förseglat med tejp, enligt AFS2006:01-Asbest

Hur hittar jag till återvinningscentralen?

Om du åker från Orsa centrum åker du E45 norr ut, drygt 3 km. När du passerat bron över Oreälven ligger återvinningscentralen på höger sida efter ca 500 m.

Hämtning av grovavfall från hushåll

Det finns möjlighet att få grovavfall hämtat vid fastigheten. Hämtning sker efter budning, mot betalning året om. Ring kundservice 020-55 27 00 (kl 8-15)

Om du vill skänka möbler eller andra stora föremål till Returbutiken på Kung Gustafs väg 4, så hämtar de gratis, ring 0250-55 24 08 (kl 07-16)
Returbutiken ha även en mottagningslokal för begagnade prylar i bygganden uppe på rampen på återvinningscentralen på Heden.