Vinst med återvinning

Visste du att...

Pappersåtervinning - viktigt för samhället

Bara i Dalarna sparar vi 400 000 träd per år genom att återanvända pappersfibrerna.

Vad händer med glasförpackningen?

Allt glas som samlas in på återvinningsstationerna transporteras till Svensk Glasåtervinning i Närke. Efter sortering krossas glaset för att sedana användas som ny råvara. Förutsättningen är att det är rent och fritt från främmande material. Din gamla glasflaska kan bli en ny syltburk eller läskflaska. Det kan också användas till att bli isolering.
Mer information om glasåtervinning finns på www.glasbanken.com

Vad händer med komposten?

Vad händer med det brännbara avfallet?

Brännbart avfall från både Mora, Orsa, Älvdalen och Malung-Sälens kommuner transporteras till sopvärmeverket i Mora där det eldas och blir till fjärrvärme.