Vinst med återvinning

Visste du att...

Pappersåtervinning - viktigt för samhället

Bara i Dalarna sparar vi 400 000 träd per år genom att återanvända pappersfibrerna.

Vad händer med glasförpackningen?

Allt glas som samlas in på återvinningsstationerna transporteras till Svensk Glasåtervinning i Närke. Efter sortering krossas glaset för att sedan användas som ny råvara. Förutsättningen är att det är rent och fritt från främmande material. Din gamla glasflaska kan bli en ny syltburk eller läskflaska. Det kan också användas till att bli isolering.

Vad händer med komposten?

Idag rötar vi matavfallet i en biogasanläggning. Tack vare det kan vi ta hand om energin som finns i matavfallet genom att biogasen som framställs används som fordonsbränsle och ersätter bensin och diesel. Den näringsrika rötresten används i sin tur som biogödsel på åkrarna. 

Vad händer med restavfallet?

Restavfall från både Mora, Orsa, Älvdalen och Malung-Sälens kommuner transporteras till sopvärmeverket i Mora där det eldas och blir till fjärrvärme.