Hämtschema avfall

sidolastare

Hushållsavfall i egna kärl töms med en sidolastande sopbil både i Mora, Orsa och Älvdalen.
I vissa områden töms kärl med baklastare. 

I Mora och Orsa har sopbilen två fack, sk dubbeltömmare, som kan tömma komposterbart och brännbart hushållsavfall vid samma hämtningstillfälle.

Läs mer om hämtschema och hämtningsområden under resp. kommun.