Orsa Hämtschema avfall

öppen dubbeltömmare

 

Hämtschema 2019

Karta indelning hämtområden 
Karta förtydligande Hansjö och Stenberg

Fordon med dubbeltömning 

Sedan 2010 använder våra entreprenörer fordon som har två fack, som hämtar både mat- och restavfall vid samma hämtningstillfälle. Dessutom en sidolastande mekanisk tömningsarm, så det är viktigt att placera kärlen rätt!

Placering av kärlPlacering av kärlen

  1. Ställ kärlen, så att hjul och handtag är vända in mot fastigheten.
  2. Placera kärlet max 1,5 meter från vägkanten.
  3. Kärlen ska stå plant och i höjd med vägen, dock inte på vägen.
  4. Det ska finnas minst 0,5 meter fritt utrymme mellan kärlen och i sidled.
  5. Se till att det är fritt minst 1,5 meter bakom kärlen.
  6. Kärlens inbördes placering har vid dubbeltömning ingen betydelse.

Brunt kärl till höger eller vänster om det andra kärlet saknar alltså betydelse.