Hämtschema Älvdalen

Sorterat hushållsavfall hämtas med sidolastande fordon av vår entreprenör inom kärlhämtningsområden i Älvdalen, Särna och Idre.sidolastare

Hämtschema 2021 Älvdalen 

Ställ ut kärlet senast kl 05.00 på hämtningsdagen! 

 
Fordon med dubbeltömningdubbelfackare 

Vår entreprenör tömmer hushållens avfall, med fordon som har två fack, som hämtar både mat- och restavfall vid samma hämtningstillfälle. 

 

Placering av kärl

Eftersom sopbilen lyfter och tömmer kärl med en sidolastande mekanisk tömningsarm, så det är viktigt att placera kärlet rätt! Om det dessutom står flera kärl i bredd, så måste det vara avstånd emellan kärlen för att gripklon på tömingsarmen skall komma åt. Gör så här:

  1. Vrid kärlen ett halvt varv, så att hjul och handtag är vända in mot fastigheten.
  2. Placera kärlet max 1,5 meter från vägkanten.
  3. Kärlen ska stå plant och i höjd med vägen, dock inte på vägen.
  4. Det ska finnas minst 0,5 meter fritt utrymme mellan kärlen och i sidled.
  5. Se till att det är fritt minst 1,5 meter bakom kärlen.
  6. Kärlens inbördes placering har vid dubbeltömning ingen betydelse. 
    Brunt kärl till höger eller vänster om det andra kärlet saknar alltså betydelse!

    placera kärlen rätt