Företag & verksamheter källsortering

Hur ska verksamheter källsortera?

För den som bedriver en verksamhet är det skillnad på hushållsliknande avfall och verksamhetsavfall. I princip ska alla företag ha ett abonnemang för hushållsavfall hos kommunens entreprenör. Verksamhetsavfall som uppstår vid yrkesmässig verksamhet hämtas av valfri entreprenör som verksamhetsägaren anlitar och som har tillstånd av länsstyrelsen att transportera avfall. Verksamhetsavfallet skall lämnas till en godkänd mottagningsanläggning.

Reglerna kring avfallshantering är många och det är inte lätt för företag eller annan verksamhetsutövare att känna till allt. Samtidigt är det en skyldighet!

Hushållsavfall

Exempel: Köks- och städavfall från bl a restauranger, caféer, fikarum, personalmatsalar, väntrum, entréer, toaletter och kontor.

Verksamhetsavfall

Exempel: Rester från tillverkning: trä, plast, metallskrot, betong, cement, gipsskivor. Lastpallar, färgpatroner, tegel, lergods, porslin, glas och keramik. 

Mer information

Klicka på resp. underrubriks-länk här till vänster!