Restavfall

Restavfall som uppkommer i verksamheter, som t ex avfall från kontorsplatser, personalmatsalar eller vid städning. Restavfallet hämtas av kommunens entreprenör.

Exempel