Verksamhetsavfall

Verksamhetsavfall uppkommer där det förekommer någon verksamhet. Den som har en verksamhet ansvarar själv för att allt avfall tas om hand på rätt sätt. Transport av avfall och återvinningsmaterial kräver särskilt tillstånd från länsstyrelsen alternativt gäller anmälningsplikt. Läs mer om vad som gäller på länsstyrelsens webbplats eller kontakta ditt miljökontor!

Verksamhetsutövaren har skyldighet att sortera ut:

För att Returpallar ska inte bli debiterad som t ex EU-pall så måste köparen vara registrerad hos Pallpoolen genom att ansöka om pall-registreringsnummer som alltid är kopplat till leveransadressen.