Avfall med producentansvar

Producentansvaret innebär att producenten är skyldig att ta tillbaka avfallet och anvisa insamlingsplatser där avfallet kan lämnas. Avfallslämnaren är i sin tur skyldig att sortera ut detta avfall.
Ansvar: Verksamhetsutövaren anlitar valfri entreprenör, alternativt transporterar själv avfallet efter anmälan till länsstyrelsen. Transport av avfall och återvinningsmaterial kräver särskilt tillstånd från länsstyrelsen alternativt gäller anmälningsplikt. Läs mer om vad som gäller på länsstyrelsens webbplats eller kontakta ditt miljökontor!

Exempel: