Återvinningscentral (Företagsbiljett)

Nya regler för att rapportera farligt avfall

Från och med den 1 november 2020 ska du som har ett företag eller en verksamhet lämna uppgifter om farligt avfall (till exempel tryckimpregnerat trä, bilbatterier, asbets, målarfärg, lösningsmedel, syror, spillolja) till ett nytt avfallsregister. Läs mer om detta under rubriken till höger Farligt avfall verksamhet. 

Reglerna innebär nya rutiner på återvinningscentralerna

Våra ÅVC:er kommer inte att ta emot farligt avfall från företag och verksamheter med undantag för elavfall. Elavfall som kyl/frys, vitvaror, lysrör, ljuskällor, elektronik, och småbatterier kommer att kunna lämnas på ÅVC. Avlämnaren måste dock bifoga ett transportdokument samt ett avlämningsintyg från Elkretsen, www.el-kretsen.se/avl%C3%A4mnarintyg

Företagsbiljett

Med en företagsbiljett kan företag och verksamheter fortfarande lämna in restavfall, trä, gips, trädgårdsavfall, jord, sten, tegel, grovplast, wellpapp, soffor och sängar till återvinningcentralerna. Metallskrot, förpackningar, frittyrfett är avgiftsfritt. Blanketter och prislista finns att se och ladda ner under resp. återvinningscentral:

Orsa Heden
Älvdalen/Särna/Idre 

Återvinningcentral för verksamheter i Mora

Myran