Farligt avfall

Ansvar

Verksamhetsutövaren är skyldig att se till att den som anlitas att samla in, transportera, mellanlagra, återvinna eller bortskaffa farligt avfall har tillstånd hos länsstyrelsen. Läs mer om vad som gäller på länsstyrelsens webbplats eller kontakta ditt miljökontor!

Exempel:

För farligt avfall finns särskilda regler om förvaring, transport och dokumentation (gäller både verksamhetsutövare, transportör och mottagare). Kontakta länsstyrelsen eller ditt miljökontor för mer information.

Vad är farligt avfall?

I Avfallsförordningen (2001:1063) kan man utläsa vad som klassificeras som farligt avfall. 

Spårbarhet och rapportering av farligt avfall

Från och med den 1 november 2020 ska du som har ett företag eller en verksamhet lämna uppgifter om farligt avfall till ett nytt avfallsregister. Du gör det via en e-tjänst hos Naturvårdsverket. De skärpta kraven gäller alla företag och verksamheter som samlar in, skickar, producerar, transporterar eller tar emot farligt avfall. Bakgrunden till den nya rapporteringen är att förbättra möjligheten till kontroll och spårbarhet av faligt avfall och en tydligare bild över avfallets väg genom landet. 

Läs mer:

Nya rutiner på återvinningscentralerna i Orsa, Älvdalen, Särna och Idre:

I och med det nya reglerna kommer det att ske en del förändringar på våra återvinningcentraler. De kommer inte längre ta emot vissa typer av farligt avfall, som till exempel: tryckimpregnerat trä, bilbatterier, asbest, målarfärg, lösningsmedel, syror och spillolja.  Elavfall som kyl/frys, vitvaror, lysrör, ljuskällor, elektronik och småbatterier kommer att kunna lämnas på våra återvinnningscentraler. Avlämnaren måste dock bifoga ett transportdokument samt ett inlämningsintyg från Elkretsen, www.el-kretsen.se/avl%C3%A4mnarintyg

Länkar för inrapportering och transport av farligt avfall: 

Vem tar emot farligt avfall?

Mottagningsanläggningar och transportörer som är godkända för att transportera och ta emot farligt avfall -se lista på länsstyrelsens hemsida.

Egen transport

Du som bedriver verksamhet där farligt avfall uppkommer får, efter anmälan till länsstyrelsen, själv transportera högst: